Tutkimusten kieli

Erityisterminologian ja tilastokielen huomioon ottava tekstin yksinkertaistus ja ymmärrettävyyden varmistus

 

Tieteellistä tekstiä on joskus todella vaikea kirjoittaa. Kun uutta asiaa – tutkittavia ilmiöitä, verrokkiryhmiä, mitattavia asioita, mittapisteitä ja korrelaatioita – on paljon, on syytä pitää huolta, että ilmiöille ja ryhmille annetaan toimivat nimet, termit selitetään ja lauseet pidetään kohtuullisen pituisina. Niin sanotun tilastokielen tunnistaminen ja muuntaminen helpottaa usein tekstin ymmärtämistä.

Sanataika viimeistelee suomenkieliset tutkimukset ja väitöskirjat ottaen huomioon tieteelliset konventiot. Muokkaamme myös tieteellisissä lehdissä julkaistavat tutkimusartikkelit lähdemerkintöineen kirjoitusohjeiden mukaisiksi.

Kielenhuolto (= kielentarkistus, kieliasuntarkistus, tekstintarkistus, oikoluku) hinnoitellaan liuskoittain, ja kuulet lopullisen hinnan heti kun lähetät tekstin. Hinnat alk. 6 € / liuska

Ota yhteyttä!

Comments are closed.