Asiakaskokemuksia

 

Maria Haakana, koulutuspäällikkö, koulutus- ja julkaisutoiminta

Niilo Mäki Instituutti

Olemme tehneet Taina Ruottisen kanssa erinomaista yhteistyötä vuodesta 1998. Hän on kielenhuoltanut käsikirjoja, arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä sekä Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehteä NMI-Bulletinia, joita julkaisemme tavoitteenamme oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvän tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön.

Tässä työssä Tainalla on ollut iso rooli kielenhuoltajana. Hän on huolellinen ja tehokas, hyvän suomen kielen ja sen vivahteet osaava yhteistyökumppani.

 

Kirstimaria Kuronen, julkaisupäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taina Ruottinen on kielentarkastanut useita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja, tietokirjoja, oppaita ja raportteja. Välillä apua on tarvittu hyvinkin nopealla aikataululla, ja Taina on pystynyt venymään näissä hankalissa tilanteissa laadun kärsimättä. Hänellä on hyvä kielen taju ja kyky selkiyttää tekstiä.

Tainalta on voinut myös kysyä neuvoa hankalien ilmaisujen muotoiluun esimerkiksi sotesta kirjoitettaessa.

♦ ♦

 

Piritta Asunta, tohtori

Jyväskylän yliopisto

Vakuutuin Tainan ammattitaidosta, kun hän teki kanssamme yhteistyötä Suomen CP-liiton tutkimus- ja kehittämishankkeessa Motoriikan havainnointilomakkeen (MOQ-T) käsikirjan kielenhuoltajana. Miellyttävän aikaisemman kokemuksen johdosta halusin Tainan myös väitöskirjani kielentarkistajaksi. Taina on nopea, joustava ja erittäin taitava selkiyttämään tieteellistä tekstiä.

Comments are closed.