”Ei ole kysymys siitä, miten saa sanoa, vaan siitä, miten kannattaa sanoa.”

Sanataika – kielenhuoltoa ja editointia kirjoittajille, toimittajille ja julkaisijoille

Sanataika muotoilee lauseet – etsii hyvät ilmaukset – korjaa kirjoitusvirheet – jäsentää tekstikokonaisuudet

Sanataika huoltaa ja editoi suomenkielisiä tekstejä

Päämääränä ovat sujuvat lauseet, selkeä sanasto sekä kirkas ja tasapainoinen sisältö.
Tällainen teksti on hyvä julkaista – kirjana, netissä, esitteissä!


Ota yhteyttä!
Kustannustoimittaja, kielenhuoltaja FM Taina Ruottinen
Soita: 050 558 2124
Kirjoita: taina.ruottinen@sanataika.fi

Palvelut

KIELENHUOLTO
 
KIELENHUOLTO

Kieliasun muotoilu hyväksi, sujuvaksi suomeksi, jota on helppo lukea

* VIRKAKIELI
 
* VIRKAKIELI

Selkeyttävä ja asiaa konkretisoiva kielenhuolto

* TUTKIMUSTEN KIELI
 
* TUTKIMUSTEN KIELI

Erityisterminologian ja tilastokielen huomioon ottava tekstin yksinkertaistus ja ymmärrettävyyden varmistus

KUSTANNUSTOIMITUS, EDITOINTI
 
KUSTANNUSTOIMITUS, EDITOINTI

Kirjan ja pienempien julkaisujen rakenteen muokkaaminen

Asiakaskokemuksia

Taina Ruottinen on kielentarkastanut useita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja, tietokirjoja, oppaita ja raportteja. Välillä apua on tarvittu hyvinkin nopealla aikataululla, ja Taina on pystynyt venymään näissä hankalissa tilanteissa laadun kärsimättä.


Hänellä on hyvä kielen taju ja kyky selkiyttää tekstiä. Tainalta on voinut myös kysyä neuvoa hankalien ilmaisujen muotoiluun esimerkiksi sotesta kirjoitettaessa.

Kirstimaria Kuronen
julkaisupäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kirstimaria Kuronen
julkaisupäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kirstimaria Kuronen
julkaisupäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Asiakaskokemus - Sanataika

Olemme tehneet Taina Ruottisen kanssa erinomaista yhteistyötä vuodesta 1998. Hän on kielenhuoltanut käsikirjoja, arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä sekä Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehteä NMI-Bulletinia, joita julkaisemme tavoitteenamme oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvän tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön.


Tässä työssä Tainalla on ollut iso rooli kielenhuoltajana. Hän on huolellinen ja tehokas, hyvän suomen kielen ja sen vivahteet osaava yhteistyökumppani.

Maria Haakana
koulutuspäällikkö, koulutus- ja julkaisutoiminta
Niilo Mäki Instituutti

Vakuutuin Tainan ammattitaidosta, kun hän teki kanssamme yhteistyötä Suomen CP-liiton tutkimus- ja kehittämishankkeessa Motoriikan havainnointilomakkeen (MOQ-T) käsikirjan kielenhuoltajana. Miellyttävän aikaisemman kokemuksen johdosta halusin Tainan myös väitöskirjani kielentarkistajaksi.


Taina on nopea, joustava ja erittäin taitava selkiyttämään tieteellistä tekstiä.

Piritta Asunta
tohtori
Jyväskylän yiopisto

previous arrow
next arrow
Slider