Kenelle, mihin & miksi?

Kenelle kielenhuolto on tarkoitettu?

 

Kirjoitusten kieliasu kannattaa tarkistuttaa, jos

 • haluat, että organisaatiosi tai yrityksesi julkaisut ovat kieleltään ensiluokkaisia
 • tiedät, että viranomaiskielen selkeys on oikeasti tärkeää – ja myös laissa määrättyä (hallintolaki 434/2003, 9 §)
 • olet kiinnostunut tieteellisen kielen yksinkertaistamisesta ja popularisoinnista
 • uskot kirjoittavasi mutkikkaasti tai rönsyilevästi
 • olet epävarma oikeinkirjoituksesta
 • kirjoitat ensimmäistä teostasi ja mietit sen kieltä ja rakennetta
 • äidinkielesi ei ole suomi
 • sinulla on kirjoitukseen vaikuttava lukihäiriö.

 

 

Mihin ja millaisiin teksteihin tehdään kielenhuoltoa?

Kieliasun ja rakenteen tarkistuksesta hyötyvät monentyyppiset tekstit. Voit pyytää kevyen tarkistuksen kaunokirjallisuuteen, mutta varsinaisesti kirjoitetun kielen suositukset ja oikeinkirjoitusohjeet koskevat yleiskielisiä asiatekstejä. Selkeyden ja hyvän luettavuuden lisäksi voidaan tavoitella esimerkiksi popularisointia, kulttuurista kääntämistä tai tiivistämistä.

Tilaa kielenhuolto (eli kielentarkistus, kieliasuntarkistus, oikoluku) tai editointi

 • kirjaan
 • tutkimukseen ja tieteelliseen artikkeliin
 • väitöskirjaan
 • lektioon ja puheeseen
 • raporttiin
 • oppikirjaan
 • kuntoutus- ja harjoitusohjelmaan
 • peli- ja leikkiohjeisiin
 • kyselyyn
 • kotisivuihin ja blogiin
 • käännöstekstiin
 • markkinointitekstiin tai esitteeseen, jossa pieneen tilaan pitää mahtua paljon asiaa.

Selkeä kieli on tarpeen yhtä lailla internetissä
kuin paperille painettunakin

 

Miksi kielenhuoltoa tarvitaan?

Asiansa tunteva kirjoittaja ei aina ehdi paneutua yksinkertaisimman ja helpoiten ymmärrettävän sanomisen tavan etsimiseen. Hän voi käyttää erikoistuneita sanoja, hypätä ajatuskuvioissaan muutaman askelman yli tai sanoa asiansa turhan laveasti tai turhan tiiviisti.

Joskus taas kirjoittaja ei ole erityisen harjaantunut kirjoittamaan ja käyttämään kirjallisen ilmaisun keinoja eikä muista kaikkia oikeinkirjoitusohjeita.

Kielenhuollossa teemme tekstin sujuvaksi ja helpoksi ymmärtää. Olennaisinta on, että teksti tarkistetaan lukijan näkökulmasta: siitä muokataan yksiselitteistä, miellyttävää ja ymmärrettävää. Silloin myös sananvalinnat ovat oikeita, sanajärjestys on luonteva, lauseiden rakenne on selkeä ja asia etenee johdonmukaisesti. Tekstiä on hyvä lukea.

Lisäksi noudatamme Kotimaisten kielten keskuksen ja kielenoppaiden suosituksia välimerkkien käytöstä, muotisanojen karttamisesta ja muista asioista, jotka vaikuttavat tekstin tyylikkyyteen ja yleiseen vaikutelmaan.

Kieliasun huoltaminen ei tarkoita sitä, että kielestä karsittaisiin persoonallisia ilmauksia ja tekstin tunnelmaa – päinvastoin, niitä pyritään vahvistamaan ja tuomaan paremmin esille.

 

Kielenhuoltotyön päämäärä:

 • sanataso: sanat on kirjoitettu oikein, sanat sopivat tekstiin sekä merkitykseltään että tyyliltään
 • lausetaso: lauseiden merkitys selviää lukijalle kertalukemalla, lauseet on rakennettu oikein ja ymmärrettävästi, viittaussuhteet ovat loogisia, sanajärjestys tukee lauseen merkityksen ymmärtämistä
 • kappaletaso: kappalejako tukee tekstin ymmärtämistä, kappale käsittelee teemaa selkeästi
 • oheistyöt: luettelot on rakennettu oikein ja ymmärrettävästi, tekstin lähdeluettelo on mahdollisimman virheetön

Tekstin editoinnin päämäärä:

 • kokonaisuus: teema etenee reippaasti ja loogisesti, tekstissä on kaikki tarpeellinen muttei ylimääräistä, luvut ovat tasapainoisia, otsikot tukevat ymmärtämistä
 • oheistyöt: kirja saa takakansitekstin ja mainostekstin

Katso, ketkä jo ovat asiakkainamme!

 

 

Comments are closed.