”Ei ole kysymys siitä, miten saa sanoa, vaan siitä, miten kannattaa sanoa.”

Tämä on Sanataian kielenhuollon motto

Sanataika – kielenhuoltoa ja editointia kirjoittajille, toimittajille ja julkaisijoille

Sanataika muotoilee lauseet – etsii hyvät ilmaukset – korjaa kirjoitusvirheet – jäsentää tekstikokonaisuudet

Kustannustoimittaja, FM Taina Ruottinen.
Puhelin 050 558 2124, sähköposti taina.ruottinen@sanataika.fi

Palvelut

KIELENHUOLTO
 
KIELENHUOLTO

Kieliasun muotoilu hyväksi, sujuvaksi suomeksi, jota on helppo lukea.

VIRKAKIELI
 
VIRKAKIELI

Selkeyttävä ja asiaa konkretisoiva kielenhuolto.

TUTKIMUSTEN KIELI
 
TUTKIMUSTEN KIELI

Erityisterminologian ja tilastokielen huomioon ottava tekstin yksinkertaistus ja ymmärrettävyyden varmistus.

KUSTANNUSTOIMITUS, EDITOINTI
 
KUSTANNUSTOIMITUS, EDITOINTI

Kirjan ja pienempien julkaisujen rakenteen muokkaaminen.

Asiakaskokemuksia

Asiakaskokemus - Sanataika

Olemme tehneet Taina Ruottisen kanssa erinomaista yhteistyötä vuodesta 1998. Hän on kielenhuoltanut käsikirjoja, arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä sekä Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehteä NMI-Bulletinia, joita julkaisemme tavoitteenamme oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvän tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön.


Tässä työssä Tainalla on ollut iso rooli kielenhuoltajana. Hän on huolellinen ja tehokas, hyvän suomen kielen ja sen vivahteet osaava yhteistyökumppani.

Maria Haakana
koulutuspäällikkö, koulutus- ja julkaisutoiminta
Niilo Mäki Instituutti

Taina Ruottinen on kielentarkastanut useita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja, tietokirjoja, oppaita ja raportteja. Välillä apua on tarvittu hyvinkin nopealla aikataululla, ja Taina on pystynyt venymään näissä hankalissa tilanteissa laadun kärsimättä.


Hänellä on hyvä kielen taju ja kyky selkiyttää tekstiä. Tainalta on voinut myös kysyä neuvoa hankalien ilmaisujen muotoiluun esimerkiksi sotesta kirjoitettaessa.

Kirstimaria Kuronen
julkaisupäällikkö,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Vakuutuin Tainan ammattitaidosta, kun hän teki kanssamme yhteistyötä Suomen CP-liiton tutkimus- ja kehittämishankkeessa Motoriikan havainnointilomakkeen (MOQ-T) käsikirjan kielenhuoltajana. Miellyttävän aikaisemman kokemuksen johdosta halusin Tainan myös väitöskirjani kielentarkistajaksi.


Taina on nopea, joustava ja erittäin taitava selkiyttämään tieteellistä tekstiä.

Piritta Asunta
Tohtori, Jyväskylän yiopisto

previous arrow
next arrow
Slider