Referenssit

Sanataika ky. tekee yhteistyötä seuraavien julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa:

Haukkarannan koulu
Joensuun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kansalaisfoorumi
Kansanvalistusseura
Koulutuksen arviointineuvosto
Kuuloliitto
Lapuan kaupunki
Maaseudun Sivistysliitto
Niilo Mäki Instituutti
Opetushallitus
Porvoon vesilaitos
PS-kustannus
SOS-Lapsikylä ry.
Stakes
Suomen Partiolaiset
Suomen Keskusta
Teknillinen korkeakoulu
WSOY, oppimateriaalit