Periaatteet

Usein asiansa tunteva kirjoittaja uppoutuu kirjoittamiseensa ja unohtaa, että teksti on tarkoitettu toisten luettavaksi. Hän käyttää erikoistuneita sanoja, hyppää ajatuskuvioissaan muutaman askelman yli tai siirtyy suoraan johtopäätökseen, jonka tietää oikeaksi — ja lukija putoaa kärryiltä. Joskus taas kirjoittaja ei voi paneutua yksinkertaisimman ja helpoiten ymmärrettävän sanomisen tavan etsimiseen kiireen vuoksi.

Kieliasun tarkistamisessa teemme tekstin sujuvaksi ja helpoksi ymmärtää. Olennaisinta on, että teksti tarkistetaan lukijan näkökulmasta: siitä muokataan yksiselitteistä, miellyttävää ja ymmärrettävää. Silloin myös sananvalinnat ovat oikeita, sanajärjestys on luonteva, lauseiden rakenne on selkeä ja asia etenee johdonmukaisesti.

Lisäksi noudatamme Kielitoimiston suosituksia välimerkkien käytöstä, muotisanojen karttamisesta ja muista asioista, jotka vaikuttavat tekstin tyylikkyyteen ja yleiseen vaikutelmaan.

Kieliasun tarkistaminen ei tarkoita sitä, että kielestä karsittaisiin persoonallisia ilmauksia ja tekstin tunnelmaa — päinvastoin, niitä pyritään vahvistamaan ja tuomaan paremmin esille.

Kielenhuoltotyön päämäärä:

sanataso: sanat on kirjoitettu oikein, sanat sopivat tekstiin täsmällisesti sekä merkitykseltään että tyyliltään

lausetaso: lauseiden merkitys selviää lukijalle kertalukemalla, lauseet on rakennettu oikein ja ymmärrettävästi, viittaussuhteet ovat loogisia, sanajärjestys tukee lauseen merkityksen ymmärtämistä

kappaletaso: kappalejako tukee tekstin ymmärtämistä, kappale käsittelee selkeästi yhtä teemaa

oheistyöt: tekstin lähdeluettelo on mahdollisimman virheetön, luettelot on rakennettu oikein ja ymmärrettävästi


Tekstin toimittamisen päämäärä

kokonaisuus: teema etenee reippaasti ja loogisesti, tekstissä on kaikki tarpeellinen muttei ylimääräistä, otsikot tukevat ymmärtämistä

oheistyöt: kirja saa takakansitekstin ja mainostekstin